05/02/2023 11:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 61

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2020 22:45

 

Vàng bạc nào nhà có mỗ phận,
Lánh đời cơm hủ được no ăn.
Lạn thủa đông, hằng nhờ lửa,
Sốt vụ hạ kẻo đắp chăn.
Ơn trời còn có bấy nhiêu nữa,
Chi tuổi[1] chăng đành kẻ khó khăn.
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309). Các bản đều thiếu cặp câu luận. Một số sách lấy hai câu tương ứng từ bài thơ của Nguyễn Trãi để điền vào.

Bài này trùng với bài Trần tình 2 của Nguyễn Trãi, chỉ khác vài chữ, nên chưa rõ của ai.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Là năm tuổi khi tròn một giáp, 60 tuổi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 61