03/08/2020 20:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cây đa bến cũ năm xưa

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/03/2015 23:00

 

Cây đa bến cũ năm xưa,
Chữ tình ta cũng đón đưa cho trọn đời.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cây đa bến cũ năm xưa