16/05/2021 06:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phạm Đồn
范屯

Tác giả: Hà Nhậm Đại - 何任大

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 19/03/2020 19:49

 

Nguyên tác

惡人無道是屯般,
夜半梯城分忍干。
不識宜民成底事,
逆臣自古得全難。

Phiên âm

Ác nhân vô đạo thị Đồn Ban,
Dạ bán đệ thành phân nhẫn can.
Bất thức Nghi Dân thành để sự,
Nghịch thần tự cổ đắc toàn nan.

Dịch nghĩa

Ác nhân vô đạo là Đồn, Ban
Nửa đêm trèo thang phận nhẫn dám làm
Không biết Nghi Dân thành việc chẳng đến đâu
Nghịch thần từ xưa đâu có thể yên ổn được

Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Ác nhân vô đạo ấy Đồn, Ban
Tàn nhẫn nửa đêm dám vượt thang
Không biết Nghi Dân thành được việc
Từ xưa kẻ nghịch có an toàn
Nguyên chú: “Phạm Đồn người huyện Thanh Lâm, vốn là một tên đồ tể. Khi nghe thấy Nghi Dân khởi binh đã cùng bọn Phan Ban đang đêm bắc thang lẻn vào trong cung giết hại vua Nhân Tông và Tuyên từ Hoàng thái hậu. Nghi Dân tiếm ngôi, đổi niên hiệu là Thiên Hưng, làm nhiều việc vô đạo. Đại thần là Lê Xí, Lê Thọ Vực dùng quân cấm binh giết bọn Phạm Đồn ở sân triều, giáng Nghi Dân làm Lệ Đức hầu, rồi ép phải tự vẫn. Sau đó họ đón Thánh Tông lên ngôi.”

Nguồn: Đinh Khắc Thuân (chủ biên), Tuyển tập thơ, phú đời Mạc (Viện nghiên cứu Hán Nôm), NXB Khoa học xã hội, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hà Nhậm Đại » Phạm Đồn