23/10/2021 02:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thủ 17
首17

Tác giả: Lê Hữu Trác - 黎有晫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 04/03/2008 08:20

 

Nguyên tác

深情高誼出天眞,
啣結無由志愈貧。
暮鼓晨鐘摧旅夢,
東喬西寓累閒身。
靑山舊約何無分,
紫閣前程苦吿人。
四海寶朊雖滿座,
心知還有幾如君。

Phiên âm

Thâm tình cao nghị xuất thiên chân,
Hàm kết vô do chí dũ bần.
Mộ cổ thần chung suy lữ mộng,
Đông kiều tây ngụ luỵ nhàn thân.
Thanh sơn cựu ước hà vô phận,
Tử các tiền trình khổ cáo thân.
Tứ hải tân bằng tuy mãn toạ,
Tâm tri hoàn hữu kỷ như quân.

Bản dịch của (Không rõ)

Tình này bạn ấy ngẫm thiên chân
Uất ức vì đâu để chí bần
Trống sớm chuông chiều nông nỗi khách
Đông kiều tây ngụ nước bèo thân
Non xanh cựu ước sao vô phận
Gác tía tiền trình để não nhân
Bốn bể bạn bè đầy dẫy đó
Mấy ai biết bụng được như quân
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 80, 2-1924

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Hữu Trác » Thủ 17