29/09/2020 17:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh có muốn gần, em vẽ chước cho

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2015 16:48

 

Anh có muốn gần, em vẽ chước cho
Cầm một buồng cau, chai rượu anh giả đò đến chơi
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh có muốn gần, em vẽ chước cho