22/10/2021 11:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Sụt sùi dạo giữa rừng cây”
“Im Walde wandl’ ich und weine”

Tác giả: Heinrich Heine

Nước: Đức
Đăng bởi hongha83 vào 20/12/2017 21:54

 

Nguyên tác

Im Walde wandl’ ich und weine,
Die Drossel sitzt in der Höh’;
Sie springt und singt gar feine:
Warum ist dir so weh?

“Die Schwalben, deine Schwestern,
Die können’s dir sagen, mein Kind;
Sie wohnten in klugen Nestern,
Wo Liebchens Fenster sind.”

Bản dịch của Nguyễn Khắc Khoa

Sụt sùi dạo giữa rừng cây
Cao cao chú sáo đậu ngay trên cành
Nhảy ra chú hỏi ngọn ngành:
- “Có điều chi đó khiến anh đau phiền?”

- “Hãy tìm em én hỏi xem
Cô ta sẽ kể nỗi niềm của tôi
Tinh khôn họ đã xây rồi
Một vòm tổ trước song người tôi yêu”
Nguồn: Tuyển thơ Hainơ, NXB Văn học, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Heinrich Heine » “Sụt sùi dạo giữa rừng cây”