06/12/2021 00:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỏi Gia Long bài 1

Tác giả: Ngô Đức Kế - 吳德繼

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/03/2016 22:13

 

Ai về địa phủ hỏi Gia Long,
Khải Định thằng này phải cháu ông?
Một lễ tứ tuần vui lũ trẻ,
Trăm gia ba chục[1] khổ nhà nông.
Mới rồi ngoài Bắc tai liền đến[2],
Năm ngoái qua Tây ỉa vãi vùng[3].
Bảo hộ trau dồi nên tượng gỗ
Vua thời còn đó, nước thời không.
Chùm thơ này được làm năm 1923 khi vua Khải Định làm lễ tứ tuần đại khánh.

Nguồn: Nguyễn Hiến Lê, Đông Kinh nghĩa thục - Chương 11, NXB Văn hoá Thông tin, 2002
[1] Năm 1923, thực dân Pháp và triều đình Huế tăng thuế 30%.
[2] Năm 1922-1923, Bắc Kỳ bị lụt.
[3] Năm 1922, Khải Định đi dự đấu xảo ở Paris, làm nhiều việc nhục quốc thể, bị Phan Châu Trinh vạch tội bảy điều.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Đức Kế » Hỏi Gia Long bài 1