28/10/2021 15:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Dương Thị Ngự
寄楊侍御

Tác giả: Bao Hà - 包何

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 16/08/2008 22:11

 

Nguyên tác

一官何幸得同時,
十載無媒獨見遺。
今日不論腰下組,
請君看取鬢邊絲。

Phiên âm

Nhất quan hà hạnh đắc đồng thì,
Thập tải vô môi độc kiến di.
Kim nhật bất luận yêu hạ tổ,
Thỉnh quân khan thủ mấn biên ty.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Làm quan may gặp được cùng thời
Không mối mười năm bị bỏ rơi
Trước mắt bàn chi đeo túi ấn
Xin anh ngó tóc muối tiêu rồi
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bao Hà » Ký Dương Thị Ngự