19/09/2021 03:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Áo anh

Tác giả: Nguyễn Bính - Nguyễn Trọng Bính

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 24/06/2005 18:41

 

I

Tằm em ăn rỗi hôm nay
Hái dâu, em bận suốt ngày hôm qua.
Mong sao tằm tốt, tơ già,
May đôi áo nái làm quà cho anh.


II

Hẹn cho một hẹn, anh chờ
Em may áo nái bao giờ mới xong?
Lạy giời tắt gió ngang sông
Qua đò biếu áo, yên lòng em tôi.


III

Đưa anh đến bến đò ngang
Con sào đẩy sóng, thuyền nan lìa bờ.
Anh đi sương gió vật vờ
Em về chọn kén, chuốt tơ, chăn tằm

Đến mùa gió bấc sang năm
Bao nhiêu lụa bấy nhiêu làm áo anh.
Mong anh sự nghiệp chóng thành
Áo anh đã có em anh may giùm.
1939

Nguồn: Nguyễn Bính, Nước giếng thơi, NXB Hội Nhà văn, 1957

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bính » Áo anh