02/12/2022 17:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trai có vợ như giỏ có hom

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/03/2015 09:02

 

Trai có vợ như giỏ có hom
Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Trai có vợ như giỏ có hom