06/08/2021 04:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con cá bống cát, nằm trên bãi cát

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/03/2015 16:14

 

Con cá bống cát, nằm trên bãi cát,
Con chim chài đậu chiếc thuyền chài.
Anh với em nỏ thành gia thất vì ai?
Xưa kia trúc đà làm bạn với mai một cành.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Con cá bống cát, nằm trên bãi cát