01/10/2022 15:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hai so sánh
Два сравнения

Tác giả: Nikolay Mikhailovich Karamzin - Николай Михайлович Карамзин

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 27/10/2020 19:52

 

Nguyên tác

1
Что наша жизнь? Роман. — Кто автор? Аноним.
Читаем по складам, смеемся, плачем… спим.

2
Что есть жизнь наша? — сказка.
А что любовь? — ее завязка;
Конец печальный иль смешной.
Родись, люби — и бог с тобой!

Bản dịch của Thuý Toàn

1
Cuộc đời là gì nhỉ? Tiểu thuyết - Còn tác giả là ai? Nặc danh
Chúng ta đọc từng chương, chúng ta cười, chúng ta khóc, rồi chúng ta ngủ

2
Cuộc sống của chúng ta là gì? Câu chuyện cổ tích
Thế còn tình yêu? Cái thắt nút
Kết cục buồn thương hay nực cười
Cứ ra đời, cứ yêu và mọi sự nhờ trời!
Nguồn: Thơ dịch và sáng tác (Tuyển chọn - 2020), Nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2020

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nikolay Mikhailovich Karamzin » Hai so sánh