26/06/2024 00:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tân chế bố cừu
新製布裘

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 16/09/2007 15:40

 

Nguyên tác

桂布白似雪,
吳緜輭於雲。
布重緜且厚,
爲裘有餘溫。
朝擁坐至暮,
夜覆眠達晨。
誰知嚴冬月,
支體暖如春。
中夕忽有念,
撫裘起逡巡。
丈夫貴兼濟,
豈獨善一身。
安得萬里裘,
蓋裹周四垠。
穩暖皆如我,
天下無寒人。

Phiên âm

Quế bố bạch tự tuyết,
Ngô miên nhuyễn ư vân.
Bố trọng miên thả hậu,
Vi cừu hữu dư ôn.
Triêu ủng toạ chí mộ,
Dạ phú miên đạt thần.
Thuỳ tri nghiêm đông nguyệt,
Chi thể noãn như xuân?
Trung tịch hốt hữu niệm,
Phủ cừu khởi thuân tuần.
Trượng phu quý kiêm tế,
Khởi độc thiện nhất thân?
An đắc vạn lý cừu,
Cái khoả chu tứ ngân.
Ổn noãn giai như ngã,
Thiên hạ vô hàn nhân!

Dịch nghĩa

Vải xứ Quế trắng như tuyết,
Bông gòn đất Ngô mềm như mây.
Vải hai lớp nhồi bông gòn lại dầy,
Làm áo cầu quá ấm.
Sáng mặc ngồi tới chiều,
Tối đắp ngủ tới sáng.
Có ai biết trong những tháng mùa đông lạnh nhất,
Mặc áo này chân tay mình mẩy ấm như trong tiết xuân không?
Trong đêm chợt có ý nghĩ,
Tay vỗ áo mà lòng chạnh bối rối.
Kẻ trượng phu được quý trọng vì biết giúp đời,
Há hưởng yên ấm một mình được sao?
Ước sao áo này rộng dài cả vạn dặm,
Che đắp cho khắp bốn phương.
Đều được yên ấm như ta,
Dưới gầm trời này không còn người phải chịu rét.

Bản dịch của Doãn Kế Thiện

Vải đất Quế trắng phau như tuyết
Bông miền Ngô mềm tuyệt như mây.
Vải đã mịn, bông lại dày
Đem may làm áo mặc rầy ấm ghê!
Buổi sáng khoác ngồi lì đến tối
Ban đêm trùm ngủ tới sáng ngày
Mùa đông tháng giá rét gay
Riêng mình lại ấm như ngày mùa xuân.
Nửa đêm bỗng băn khoăn nghĩ ngợi
Vỗ áo cừu bối rối khôn nguôi
Trượng phu quí ở giúp đời
Phải đâu cốt sướng con người mình thôi,
Mong có áo rộng dài vạn dặm
Khắp bốn bề đều đắp rộng ra
Thảy đều yên ấm như ta
Không còn ai phải kêu ca lạnh lùng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Tân chế bố cừu