17/10/2021 08:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đường trăng

Tác giả: Ngô Viết Dinh

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 14/11/2013 22:31

 

Ngọn gió se người hạ giao thu
Đất trời cay nhẹ chất hương nhu
Đường thơ yên ả nhiều trăng quá
Gió thoảng mơ hồ trên lá ru

Một dải sông vàng chảy về đâu
Trời trong dáng núi tới bên cầu
Hơi thu như thể câu hò hẹn
Em nhỉ, cho mình đến được nhau

Đường cây hội hoạ tạo dáng nghiêng
Cho cả trời vàng trải quanh em
Ánh trăng như giục ta da diết
Một chiếc hôn nồng trăng tỏ thêm
Nguồn: Ngô Viết Dinh, Thơ tình, NXB Văn học, 1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Viết Dinh » Đường trăng