27/05/2022 06:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỉ vũ (Nam quốc hạn vô vũ)
喜雨(南國旱無雨)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/04/2015 22:17

 

Nguyên tác

南國旱無雨,
今朝江出雲。
入空才漠漠,
灑迥已紛紛。
巢燕高飛盡,
林花潤色分。
晚來聲不絕,
應得夜深聞。

Phiên âm

Nam quốc hạn vô vũ,
Kim triêu giang xuất vân.
Nhập không tài mạc mạc,
Sái huýnh dĩ phân phân.
Sào yến cao phi tận,
Lâm hoa nhuận sắc phân.
Vãn lai thanh bất tuyệt,
Ưng đắc dạ thâm văn.

Dịch nghĩa

Miền nam gặp lúc hạn nên không có mưa,
Nay trên sông thấy mây xuất hiện.
Vào quãng không vừa thấy lờ mờ,
Thoáng cái đã trải rộng ra ồ ạt.
Yến trong tổ bay cao vút,
Hoa nơi rùng nhuốm thêm sắc mới.
Chiều đến tiếng vẫn không ngừng,
Muốn tới đêm để được nghe cho rõ.

Bản dịch của Phạm Doanh

Vùng nam hạn, không mưa,
Chiều nay mây sông tụ.
Trên không vừa mờ mờ,
Lan rộng đã như đổ.
Yến tổ bay tít cao,
Hoa rừng thêm sắc tỏ.
Chiều về, tiếng không ngơi,
Muốn đêm được nghe rõ.
(Năm 765)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Hỉ vũ (Nam quốc hạn vô vũ)