31/10/2020 20:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phóng ngưu
放牛

Tác giả: Tuệ Trung thượng sĩ - 慧中上士

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 31/07/2008 23:07

 

Nguyên tác

偶向溈山得弟鄰,
荒蕪甘作放牛人。
國王德澤寬如海,
隨分些些水草春。

Phiên âm

Ngẫu hướng Quy Sơn đắc đệ lân,
Hoang vu cam tác mục ngưu nhân.
Quốc vương đức trạch khoan như hải,
Tuỳ phận ta ta thuỷ thảo xuân.

Dịch nghĩa

Tình cờ hướng về làng xóm của Quy Sơn mà tìm được mái nhà,
Cam làm người chăn trâu trong chốn hoang vu.
Ơn đức quốc vương rộng như bể,
Nhưng xin cứ tuỳ phận với chút ít cỏ nước mùa xuân.

Bản dịch của Đỗ Văn Hỷ

Quy Sơn xóm nọ bỗng quay sang,
Cam nhận chăn trâu chốn nội hoang.
Ơn đức quốc vương như biển cả,
Riêng vui cỏ suối với hoa ngàn.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuệ Trung thượng sĩ » Phóng ngưu