10/05/2021 14:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lục thập niên tiền
六十年前

Tác giả: Nguyễn Hữu Thăng

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 28/02/2018 14:07

 

Nguyên tác

解放沖天喜氣多,
首都處處滿旗花。
九年抗戰流鮮血,
一日凱旋響美歌。
軍步笑容光古市,
民歡豪感壯紅河。
望瞻六十年前事,
心傲英雄我國家。

Phiên âm

Giải phóng! Xung thiên hỉ khí đa
Thủ đô xứ xứ mãn kỳ hoa
Cửu niên kháng chiến lưu tiên huyết
Nhất nhật khải hoàn hưởng mỹ ca
Quân bộ tiếu dung quang cổ thị
Dân hoan hào cảm tráng Hồng Hà
Vọng chiêm lục thập niên tiền sự
Tâm ngạo anh hùng ngã quốc gia.

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Giải phóng! Niềm vui chợt vỡ oà
Thủ đô ngày ấy rợp cờ hoa
Chín năm kháng chiến đầy xương máu
Một khúc khải hoàn rộn tiếng ca
Quân bước, nụ cười bừng phố cổ
Dân reo, hào khí dậy Hồng Hà
Sáu mươi năm trước nay nhìn lại
Kiêu hãnh anh hùng - đất nước ta!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hữu Thăng » Lục thập niên tiền