27/05/2022 06:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Nguỵ thập lục hoàn Tô Châu
送魏十六還蘇州

Tác giả: Hoàng Phủ Nhiễm - 皇甫冉

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 24/02/2009 08:58

 

Nguyên tác

秋夜深深北送君,
陰蟲切切不堪聞。
歸舟明日毗陵道,
回首姑蘇是白雲。

Phiên âm

Thu dạ thâm thâm bắc tống quân,
Âm trùng thiết thiết bất kham văn.
Quy chu minh nhật Tỳ Lăng đạo,
Hồi thủ Cô Tô thị bạch vân.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Thu tối trầm trầm một tiễn anh
Dế giun ri rỉ nỡ nghe đành
Tỳ Lăng mai sớm con đò lại
Quay ngó Cô Tô mây trắng quanh
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Phủ Nhiễm » Tống Nguỵ thập lục hoàn Tô Châu