24/09/2021 08:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỉ vũ kỳ 1
喜雨其一

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/05/2020 10:20

 

Nguyên tác

昨夜愁看有爛星,
電光不發無雷霆。
不知高雨來何自,
起望沙田乃尒青。
瞻仰天功方瞿瞿,
轉移玄化絕冥冥。
民之所喜吾之喜,
且學髯翁記此亭。

Phiên âm

Tạc dạ sầu khan hữu lạn tinh,
Điện quang bất phát vô lôi đình.
Bất tri cao vũ lai hà tự,
Khởi vọng sa điền nãi nhĩ thanh.
Chiêm ngưỡng thiên công phương cụ cụ,
Chuyển di huyền hoá tuyệt minh minh.
Dân chi sở hỉ ngô chi hỉ,
Thả học Nhiêm ông[1] ký thử đình.

Dịch nghĩa

Đêm qua buồn trông sao trời nhấp nháy,
Không có chớp giật, cũng không có sấm ran.
Chẳng hiểu trận mưa rào từ đâu đổ xuống,
Trở dậy nhìn ruộng nương lại xanh như vậy.
Đáng phục sức trời thật là mạnh mẽ,
Đổi thay tạo hoá rất mực nhiệm màu.
Điều dân mừng cũng là ta mừng đó,
Hãy học “ông râu dài” ghi lại về cái đình này.

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Buồn ngắm trời đêm lấp lánh sao,
Sấm ran chẳng thấy, chớp đâu nào?
Dậy xem vườn ruộng sao xanh thế,
Chẳng biết trận mưa đến tự đâu.
Đáng phục ông trời thừa sức mạnh,
Đổi thay con tạo lắm cơ màu.
Dân mừng cũng chính điều ta muốn,
Ghi lại đình mưa học “lão râu”.
Rút từ Quế Sơn tam nguyên thi tập (A.3160).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn nghệ, 2005
[1] Tô Đông Pha đời Tống vì có râu dài nên người đời gọi là Nhiêm ông. Ông có bài ký Hỉ vũ đình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Hỉ vũ kỳ 1