09/08/2022 18:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cát sinh 2
葛生 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 10:45

 

Nguyên tác

葛生蒙棘,
蘞蔓于域。
予美亡此,
誰與?獨息!

Phiên âm

Cát sinh mông cức,
Liêm man vu vực.
Dư mỹ vong thử.
Thuỳ dữ độc tức ?

Dịch nghĩa

Dây sắn kia phủ lên cây gai,
Cỏ liêm mọc lan ra nơi phần mộ.
Chồng của ta không có ở nơi đây,
Cùng ai mà ta phải nghỉ ngơi một mình ở chốn này ?

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Bụi gai thì sắn lên lấp phủ,
Cỏ liêm kia lan mộ khắp nơi.
Ở đây vắng mặt chồng rồi.
Cùng ai ta nghỉ lẻ loi chốn này ?
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

vực: mộ phần.
tức: dừng nghỉ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Cát sinh 2