20/09/2020 04:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đằng Châu Huệ Vương từ
騰洲惠王祠

Tác giả: Đinh Gia Hội

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/01/2020 09:01

 

Nguyên tác

幾番明掠與清侵,
故國山河不改新。
越地生人人亦聖,
南天有將將如神。
鄉村血戰猶存蹟,
堡壘留防滿地痕。
藤邑衙洲同養邑,
惠王初建譜傳真。

Phiên âm

Kỷ phiên Minh lược dữ Thanh xâm,
Cố quốc sơn hà bất cải tân.
Việt địa sinh nhân, nhân diệc thánh,
Nam thiên hữu tướng, tướng như thần.
Hương thôn huyết chiến do tồn tích,
Bảo luỹ lưu phòng mãn địa ngân.
Đằng ấp Nha châu đồng Dưỡng ấp[1],
Huệ Vương sơ kiến phả truyền chân.

Dịch nghĩa

Bao phen giặc Minh, Thanh phá phách,
Nhưng non sông vẫn giữ được nếp xưa.
Đất Việt sinh người là bậc thánh,
Trời Nam xuất hiện vị tướng như thần.
Nơi làng thôn xảy ra bao trận huyết chiến, còn dấu vết nơi kia,
Đồn luỹ phòng thủ phơi đầy dấu ấn trên mặt đất.
Làng Đằng, bãi Nha cùng với ấp Dưỡng,
Đều do Huệ Vương dựng nên hãy còn phả chép rõ ràng.

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Bao phen cướp phá giặc Minh Thanh,
Nước cũ non sông vẫn của mình.
Đất Việt sinh người, người thánh triết,
Trời Nam có tướng, tướng thần linh.
Canh phòng đồn luỹ còn in vết,
Huyết chiến làng thôn dấu vẫn rành.
Ấp Dưỡng, Nha, Đằng, Nhân Huệ mở,
Phả ghi thuở ấy đượm ân tình.
Bài thơ được chép trong sách Nam Châu ký của Trần Thiện Chánh, quê Bình Long, Gia Định, có vợ người ở Châu Cầu, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Đền thuộc thị xã Hưng Yên, thờ Nhân Huệ vương Trần Khánh Dư, một vị tướng nổi tiếng võ công thời Trần.

Nguồn: Hồ Đức Thọ, Dương Văn Vượng, Thi tuyển danh sĩ Hà Nam, Sở Văn hoá thông tin tỉnh Hà Nam, 1999
[1] Dưỡng Hoà thuộc xã Duy Hải, Nha Xá thuộc xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Đằng Châu thuộc huyện Kim Động. Theo thần tích đền Trần Khánh Dư ở thôn Thanh Khê, xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, thì ông mở các ấp Vọng Trung, Đông Khê ở huyện Đại An, Dưỡng Hoà, Nha Xá ở huyện Duy Tiên, về sau mở thêm đất Đằng Châu thuộc huyện Kim Động để quy tụ người nghèo khổ về khai hoang, phục hoá tạo cuộc sống no ấm cho dân. Nhân dân các địa phương trên đã lập đền thờ để tỏ lòng nhớ ơn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Gia Hội » Đằng Châu Huệ Vương từ