05/12/2022 16:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đối hoa ngâm
對花吟

Tác giả: Thiệu Ung - 邵雍

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/07/2014 06:01

 

Nguyên tác

春在花爭好,
春歸花遂殘。
好花留不住,
好客會亦難。
酒既對花飲,
花宜把酒看。
如何更斟滿,
乃盡此時歡。

Phiên âm

Xuân tại hoa tranh hảo,
Xuân quy hoa toại tàn.
Hảo hoa lưu bất trú,
Hảo khách hội diệc nan.
Tửu ký đối hoa ẩm,
Hoa nghi bả tửu khan.
Như hà cánh châm mãn,
Nãi tận thử thời hoan.

Bản dịch của Trần Đông Hải

Xuân còn các hoa tranh đẹp
Xuân hết lần lữa hoa tàn
Hoa xinh muốn giữ không thể
Bạn quý gặp nhau khó khăn
Bày rượu trước hoa ngồi uống
Nâng ly ngắm vẻ diễm trang
Sao không rót thêm đầy cốc
Tận hưởng giây phút hân hoan

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thiệu Ung » Đối hoa ngâm