09/08/2022 11:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mùa thu

Tác giả: Lâu Văn Mua

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Triệu Trinh vào 06/05/2019 06:37

 

Sự cô đơn
đường vắng mà nói
Anh đã từng ở đó bên đường phố
Dưới tán cây trụi lá
chờ em...
Nguồn: Lâu Văn Mua, Tôi bay vào mắt em (thơ), NXB Văn học, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâu Văn Mua » Mùa thu