16/06/2021 05:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ba La cuốc đất trồng hành

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/12/2018 01:09

 

Ba La[1] cuốc đất trồng hành,
Đã xinh con gái mà lành con trai.
Vạn Tượng[2] những chông những gai,
Con gái mốc thích, con trai đen sì.
Nguồn: Phạm Trung Việt, Thi ca & giai thoại miền Ấn - Trà, Cẩm Thành thư xã, Quảng Ngãi, 1973
[1] Hiện là xã Tư Bình, quận Tư Nghĩa.
[2] Hiện ấp Thanh Liêm, xã Tư Bình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ba La cuốc đất trồng hành