12/08/2020 02:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Huyền Đô các
登玄都閣

Tác giả: Chu Khánh Dư - 朱慶餘

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/11/2013 20:29

 

Nguyên tác

野色晴宜上閣看,
榭陰遙映御溝寒。
豪家舊宅無人住,
空見朱門鎖牡丹。

Phiên âm

Dã sắc tình nghi thướng các khan,
Tạ âm dao ánh ngự câu hàn.
Hào gia cựu trạch vô nhân trú,
Không kiến chu môn toả mẫu đan.

Dịch nghĩa

Gặp ngày tạnh ráo, lên lầu coi cảnh sắc vùng ngoại ô,
Xa xa, cây soi bóng bên hào nước lạnh lùng bảo vệ hoàng thành.
Nhà cũ của các quý tộc không còn ai ở,
Chỉ thấy cây mẫu đơn trong lầu son gác tía khoá kín cửa ngõ.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lên gác quán nhân ngày tạnh nắng
Cổ thụ xa soi bóng bên hào
Người dinh quý tộc đi đâu ?
Sau khung cổng khoá chỉ màu mẫu đơn!
Huyền Đô các tức trên lầu cao của Huyền Đô quán, tu viện của các đạo sĩ tu luyện phép tiên. Đây một quán đạo cao nhiều tầng ở bên ngoài kinh thành Trường An, một thắng cảnh nổi bật của vùng ngoại ô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Khánh Dư » Đăng Huyền Đô các