22/09/2023 15:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hà xuyên độc phiếm
葭川獨泛

Tác giả: Lư Chiếu Lân - 盧照鄰

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2014 12:48

 

Nguyên tác

倚棹春江上,
橫舟石岸前。
山暝行人斷,
迢迢獨泛仙。

Phiên âm

Ỷ trạo xuân giang thượng,
Hoành chu thạch ngạn tiền.
Sơn minh hành nhân đoạn,
Điều điều độc phiếm tiên.

Dịch nghĩa

Bơi mái chèo trên sông xuân,
Ghếch mũi thuyền vào ghềnh đá trước mặt.
Chốn núi rừng trời đã tối, người qua lại đã hết,
Một mình ta trôi nổi nơi cõi tiên xa xôi vắng lặng này.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sông xuân nương mái chèo
Thuyền đậu ngang ghềnh đá
Trời tối người khuất nẻo
Mình ta cõi tiên xa
Sông Hà nay thuộc huyện Quảng Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lư Chiếu Lân » Hà xuyên độc phiếm