18/01/2022 13:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Người chủ nhà sáng ngời

Tác giả: Gabriela Mistral - Lucila Godoy Alcayaga

Nước: Chilê
Đăng bởi estrange vào 18/04/2008 15:14

 

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Người cố gắng vô vọng
Ngăn chặn bài hát tôi
Nhưng một triệu trẻ thơ
Hát vang bài hát đó
Dưới ánh sáng mặt trời!

Người cố gắng vô vọng
Đập vỡ những câu thơ
Thành muôn ngàn mảnh nhỏ:
Nhưng lũ trẻ hát chúng
Dưới Thượng đế toàn năng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Gabriela Mistral » Người chủ nhà sáng ngời