07/07/2022 08:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khương Sở công hoạ giác ưng ca
姜楚公畫角鷹歌

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/02/2015 03:31

 

Nguyên tác

楚公畫鷹鷹戴角,
殺氣森森到幽朔。
觀者貪愁掣臂飛,
畫師不是無心學。
此鷹寫真在左綿,
卻嗟真骨遂虛傳。
梁間燕雀休驚怕,
亦未摶空上九天。

Phiên âm

Sở công hoạ ưng ưng đới giác,
Sát khí sâm sâm đáo U sóc.
Quan giả tham sầu xiết tí phi,
Hoạ sư bất thị vô tâm học.
Thử ưng tả chân tại Tả Miên,
Khước ta chân cốt toại hư truyền.
Lương gian yến tước hưu kinh phạ,
Diệc vị đoàn không thướng cửu thiên.

Dịch nghĩa

Ông Sở vẽ chim ưng, chim ưng mọc sừng.
Vẻ mặt hầm hầm tới vùng U Châu phía bắc.
Người coi thấy chưa đủ còn mong tung cánh bay nữa,
Hoạ sĩ chẳng phải là kẻ tập nhiễm cái vô ý như thế.
Loại chim này vẽ đúng cái có ở vùng Tả Miên,
Lại than cái đúng trong thực tế là cái đồn nhảm.
Di sẻ nơi xà nhà hết sợ sệt,
Vậy mà chưa cất cánh bay lên chín tầng không.

Bản dịch của Phạm Doanh

Ông Sở vẽ ưng, ưng có sừng.
Đằng đằng sát khí tới phương bắc.
Người coi than rằng cánh không bay,
Người vẽ nào phải kẻ vô học.
Ưng này đúng giống ở Tả Miên,
Than ôi cái đúng hoá hư truyền.
Sẻ di trên mái đâu còn sợ,
Trên chín từng trời cánh chẳng nghiêng.
(Năm 762)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Khương Sở công hoạ giác ưng ca