29/10/2020 21:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 61
61

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Diệp Y Như vào 11/05/2011 08:41

 

Nguyên tác

Run to his side as his comrades where he works with all workers.
Sit around him as his partners where he plays his games.
Follow him where he marches, keeping step to the rhythm of his drumbeats.
Rush into the thick of the fair — the fair of life and death —
For there he is with the crowd in the heart of its tumult.
Do not falter in your journey across the lonely hills over the thorns.
For his call sounds at every step and we know that it is love's voice.

Bản dịch của Song Tuyết

Hãy đến làm bạn với người khi người lao động cùng những ai đang lao động.
Hãy ngồi chung quanh khi người chơi cuộc chơi của chính mình.
Hãy đi theo lúc người diễu hành, để nhịp bước hòa cùng điệu trống.
Lao vào buổi chợ tử sinh -
Bởi nơi đó có người, giữa đám đông hỗn độn.
Đừng chồn chân trên hành trình qua những ngọn đồi gai góc hiu quạnh.
Bởi lời gọi của người vọng trên mỗi bước chân và chúng ta biết đó chính là tình yêu lên tiếng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 61