03/08/2021 17:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai đem em tới giữa đồng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2015 09:28

 

Ai đem em tới giữa đồng,
Chân bùn tay lấm mà lòng anh say.
Khảo dị:
Ai đem nhân ngãi xuống đồng,
Chân bùn tay lấm cực lòng anh thay.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai đem em tới giữa đồng