07/12/2021 23:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giám Hô Đà kiến phiên sứ liệt danh
監滹沱見蕃使列名

Tác giả: Lý Ích - 李益

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/03/2014 12:57

 

Nguyên tác

漠南春色到滹沱,
邊柳青青塞馬多。
萬里江山今不閉,
漢家頻許郅支和。

Phiên âm

Mạc nam[1] xuân sắc đáo Hô Đà,
Biên liễu thanh thanh tái mã đa.
Vạn lý giang sơn kim bất bế,
Hán gia tần hứa Chất Chi[2] hoà.

Dịch nghĩa

Vẻ xuân đang về vùng phía nam sa mạc và sông Hô Đà,
Dương liễu nơi quan ải xanh tươi và có nhiều ngựa.
Cả vạn dặm biên thuỳ nay được thông thương,
Vì nhà Hán đã giảng hoà với Chất Chi.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xuân về sa mạc lẫn Hô Đà
Dương liễu xanh tươi ngựa lại qua
Vạn dặm sơn hà nay chẳng đóng
Chất Chi với Hán đã cầu hoà
Sông Hu Đà ở biên giới đông bắc.

[1] Sa mạc phía nam Mông Cổ.
[2] Vua Hung Nô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Ích » Giám Hô Đà kiến phiên sứ liệt danh