16/08/2022 04:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhưng không phải với em
But not to me

Tác giả: Sara Teasdale

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 20/01/2022 14:03

 

Nguyên tác

The April Night is still and sweet
With flowers on every tree; Peace comes to them on quiet feet,
But not to me.
My Peace is hidden in his breast
Where I shall never be;
Love comes to-night to all the rest,
But not to me.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Đêm tháng Tư ngọt ngào và tĩnh lặng
Hoa trên cây; Lặng lẽ bước êm đềm,
Nhưng với em thì chẳng có gì thêm.
Bình yên của em anh chôn vào ngực
Nơi em sẽ không bao giờ ở được;
Tình vào đêm với tất cả người ngoài,
Nhưng với em thì nào có còn ai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sara Teasdale » Nhưng không phải với em