26/09/2023 15:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tân trúc
新竹

Tác giả: Hoàng Đình Kiên - 黃庭堅

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 04/11/2008 03:07

 

Nguyên tác

插棘編籬謹護持,
養成寒碧映漣漪。
清風掠地秋先到,
赤日行天午不知。
解籜時聞聲簌簌,
放梢初見影離離。
歸閑我欲頻來此,
枕簟仍教到處隨。

Phiên âm

Sáp cức biên ly cẩn hộ trì,
Dưỡng thành hàn bích ánh liên y.
Thanh phong lược địa thu tiên đáo,
Xích nhật hành thiên ngọ bất tri.
Giải thác thì văn thanh thốc thốc,
Phóng tiêu sơ kiến ảnh ly ly.
Quy nhàn ngã dục tần lai thử,
Chẩm điệm nhưng giao đáo xứ tuỳ.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Rào chăng, gai thả chở che
Chăm cho trúc mới xanh rì bên ao
Thu về, gió mát tràn vào
Trời râm, chính ngọ lúc nào ai hay
Trút mo, vỏ tách tiếng cây
Ngọn vươn, chợt thấy bóng cây xanh rờn
Được nhàn, tớ đến đây luôn
Chiếu mành, gối gỗ nằm ườn dưới tre

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Đình Kiên » Tân trúc