04/07/2022 12:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vương thập ngũ tiền các hội
王十五前閣會

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/05/2015 11:14

 

Nguyên tác

楚岸收新雨,
春臺引細風。
情人來石上,
鮮膾出江中。
鄰舍煩書劄,
肩輿強老翁。
病身虛俊味,
何幸飫兒童。

Phiên âm

Sở ngạn thu tân vũ,
Xuân đài dẫn tế phong.
Tình nhân lai thạch thượng,
Tiển khoái xuất giang trung.
Lân xá phiền thư trát,
Kiên dư cưỡng lão ông.
Bệnh thân hư tuấn vị,
Hà hạnh ốc nhi đồng.

Dịch nghĩa

Có trận mưa mới nơi bến Sở,
Cơn gió nhẹ thổi tới đài xuân.
Kẻ đa tình tới trên đá,
Gỏi cá lấy từ sông.
Nhà bên cạnh lấy làm phiền với giấy tờ,
Kiệu cáng ép buộc lão già.
Thân thể bị bệnh nếm vị ngon thấy nhạt,
Sao may được cho bọn trẻ no nê.

Bản dịch của Phạm Doanh

Bến Sở mưa mới tới,
Đài xuân gió nhẹ len.
Khách chơi leo bệ đá,
Gỏi cá dưới sông lên.
Láng giềng ngại giấy má,
Kiệu cáng lão chẳng quen.
Mong cho trẻ no bụng,
Mình bệnh nào thấy ngon.
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Vương thập ngũ tiền các hội