21/05/2022 08:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồi ức về anh Mai

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 12/02/2016 10:44

 

Từ Đảng vụ huyện ra đi tập kết Thủ đô
Đến khách sạn - vườn hoa anh làm người quản lý
Thấy em pha trà gói trong giấy nháp thơ
Mang về tặng cái lon ca cao bằng sắt gỉ
Nguồn: Yến Lan, Tuyển tập thơ tứ tuyệt, NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Hồi ức về anh Mai