17/05/2021 10:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lũng Tây hành kỳ 3
隴西行其三

Tác giả: Trần Đào - 陳陶

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 29/11/2006 18:18

 

Nguyên tác

隴戍三看塞草青,
樓煩新替護羌兵。
同來死者傷離別,
一夜孤魂哭舊營。

Phiên âm

Lũng thú tam khan tái thảo thanh,
Lâu Phiền[1] tân thế hộ Khương binh.
Đồng lai tử giả thương ly biệt,
Nhất dạ cô hồn khốc cựu doanh.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cỏ xanh đất Lũng ba năm
Lính Khương bảo vệ chúa tân Lâu Phiền
Biết bao người chết đến tìm
Cô hồn kêu khóc suốt đêm bên đồn.
[1] Chúa Hung Nô, người lên thay thế Thiền Vu thứ 2 Mặc Đột, thường gọi là Lâu Phiền Vương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đào » Lũng Tây hành kỳ 3