29/10/2021 05:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đô môn liễu
都門柳

Tác giả: Hứa Hữu Nhâm - 許有壬

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/03/2021 06:08

 

Nguyên tác

都門四十里青青,
幾度迎人幾送行。
老子有言來致柳,
只煩相送莫相迎。

Phiên âm

Đô môn tứ thập lý thanh thanh,
Kỷ độ nghinh nhân kỷ tống hành.
Lão tử hữu ngôn lai trí liễu,
Chỉ phiền tương tống mạc tương nghinh.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bốn mươi dặm xanh xanh đô phủ,
Đã bao lần nghênh đón, tiễn đi.
Già này nói cùng ai bày liễu,
Thích đón về, ghét cảnh chia ly.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hứa Hữu Nhâm » Đô môn liễu