31/05/2024 01:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu lô
秋爐

Tác giả: Đoàn Nguyễn Tuấn - 段阮俊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi hongha83 vào 16/10/2010 18:53

 

Nguyên tác

小鼎驅寒客院南,
淡煙飛入暮雲咸。
浮生身世塵根重,
爐火勤拋歲已三。

Phiên âm

Tiểu đỉnh khu hàn khách viện nam,
Đạm yên phi nhập mộ vân hàm.
Phù sinh thân thế trần căn trọng,
Lô hoả cần phao tuế dĩ tam.

Dịch nghĩa

Phía nam viện khách có cái đỉnh nhỏ xua tan hơi rét
Làn khói nhạt bay lẫn vào mây chiều
Căn trần tục của thân thế phù sinh còn nặng
Dốc sức vào lò lửa đến nay đã ba năm rồi

Bản dịch của Đào Phương Bình

Đỉnh nhỏ xua tàn rét viện nam
Mây chiều pha khói nhạt màu lam
Bởi phù sinh vướng trần căn nặng
Chăm sóc lò hồng đã mấy năm

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Nguyễn Tuấn » Thu lô