22/10/2021 09:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 12
12

Tác giả: Matsuo Basho - 松尾笆焦

Nước: Nhật Bản
Đăng bởi hongha83 vào 07/11/2008 02:43

 

Nguyên tác

五月雨の 
降のこしてや 
光堂

Bản dịch của Vĩnh Sính

Tháng năm tầm tã mưa trời
Quang đường còn đó như khơi nỗi niềm

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Matsuo Basho » Bài 12