27/10/2021 09:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khoảng lặng

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/02/2015 08:17

 

Hạc vàng đậu xuống Đường thi
Thung chiều thoáng bóng chim di rét về
Lời ru đơn thuở u mê
Chạm lên khoảng lặng khúc Nghê Thường buồn
Nguồn: Đoàn Thuận, Lời chiều (thơ), NXB Trẻ, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Khoảng lặng