11/08/2020 22:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai về cho em về theo

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2015 23:07

 

Ai về cho em về theo
Ngó truông truông rậm, ngó đèo đèo cao
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai về cho em về theo