03/02/2023 06:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lãnh cảm

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 15/09/2016 07:22

 

Có bệu bạu được thì ta bệu bạu
Nước mắt cạn nguồn sẽ vơi bớt niềm đau
Nhưng còn lại khối đá trơ trơ lãnh cảm
Chiếc roi tình quất bấy bá thịt da
Ôi, yêu thương hay là trừng phạt!
Viết tên ra sỉ nhục đủ điều
Người thật người hết nỗi lo âu
Đông thật đông cho mình phát sợ.
Cái Bè, Tiền Giang, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Lãnh cảm