22/05/2024 22:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chu trung vịnh hoài
舟中詠懷

Tác giả: Lê Cảnh Tuân - 黎景詢

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
Đăng bởi Vanachi vào 05/07/2008 22:24

 

Nguyên tác

滿眼青山又綠波,
遙遙萬里赴京華。
已堪斥鷃槍枋足,
豈謂烏公以禮羅。
今日聖朝真有道?
此生浪跡豈無家?
青春作伴還鄉好,
所得於天亦已多。

Phiên âm

Mãn nhãn thanh sơn hựu lục ba,
Dao dao vạn lý phó kinh hoa.
Dĩ kham xích yến thương phương túc,
Khởi vị Ô Công dĩ lễ la!
Kim nhật thánh triều chân hữu đạo?
Thử sinh lãng tích khởi vô gia?
Thanh xuân tác bạn hoàn hương hảo.
Sở đắc ư thiên diệc dĩ đa!

Dịch nghĩa

Đầy trước mắt cảnh non xanh, nước biếc,
Từ xa xôi muôn dặm đi tới kinh đô.
Phận chim xích án, bay lên được ngọn cây phương là đủ,
Đâu như việc Ô Công, dùng lễ làm lưới bắt người.
Ngày nay thánh triều nếu thật có đạo,
Sao kiếp này đi lang thang, không nơi nương tựa?
Tuổi thanh xuân đã làm bạn cùng quê hương, thế là tốt,
Trời ban phúc cho ta cũng đã nhiều rồi.

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đầy mắt cảnh non xanh nước biếc,
Xa xôi muôn dặm tới kinh đô.
Ngọn phương xích án lên là đủ,
Lưới lễ Ô Công làm bắt người.
Nếu thật thánh triều nay có đạo,
Sao kiếp lang thang tựa chẳng nơi?
Tuổi trẻ bạn cùng quê cũ, tốt,
Trời ban ta phúc cũng nhiều rồi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Cảnh Tuân » Chu trung vịnh hoài