15/06/2024 18:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thất cửu
七九

Tác giả: Hồ Chí Minh - 胡志明

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 24/02/2008 11:06

 

Nguyên tác

人未五旬常嘆老,
我今七九正康強。
自供清淡精神爽,
做事從容日月長。

Phiên âm

Nhân vị ngũ tuần thường thán lão,
Ngã kim thất cửu chính khang cường.
Tự cung thanh đạm tinh thần sảng,
Tố sự thung dung nhật nguyệt trường.

Dịch nghĩa

Thường người ta chưa đến năm mươi tuổi đã tự than già,
Mình nay sáu mươi ba tuổi vẫn đang khoẻ mạnh.
Sống cách thanh đạm tinh thần sáng suốt,
Làm việc thong dong, ngày tháng dài.

Bản dịch của Xuân Thuỷ

Chưa năm mươi đã kêu già,
Sáu ba mình vẫn nghĩ là đương trai.
Sống quen thanh đạm nhẹ người,
Việc làm tháng rộng ngày dài ung dung.
1953

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Chí Minh » Thất cửu