21/07/2024 15:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tạ Nghiêm trung thừa tống Thanh Thành sơn đạo sĩ nhũ tửu nhất bình
謝嚴中丞送青城山道士乳酒一瓶

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2015 14:25

 

Nguyên tác

山瓶乳酒下青雲,
氣味濃香幸見分。
鳴鞭走送憐漁父,
洗盞開嘗對馬軍。

Phiên âm

Sơn bình nhũ tửu há thanh vân,
Khí vị nùng hương hạnh kiến phân.
Minh tiên tẩu tống liên ngư phủ,
Tẩy trản khai thường đối mã quân.

Dịch nghĩa

Từ chốn mây xanh đi xuống núi mang một bình rượu sữa,
Mùi vị thật thơm ngon tôi hân hạnh được thấy chia phần cho mình.
Roi kêu vun vút chạy tới mang quà đưa tiễn vị đạo sĩ,
Rửa ly mà mở bình nếm thử ngay trước mặt anh tuỳ phái cưỡi ngựa đây.

Bản dịch của Phạm Doanh

Rời mây xanh, nách bình rượu quý,
May thấy chia, thơm ngát mùi vị.
Thương lão chài, vung roi chạy xa,
Trước lính ngựa, rửa chén nếm tí.
(Năm 762)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tạ Nghiêm trung thừa tống Thanh Thành sơn đạo sĩ nhũ tửu nhất bình