18/01/2022 04:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quế Châu kinh giai nhân cố cư kỳ thụ
桂州經佳人故居琪樹

Tác giả: Lý Quần Ngọc - 李群玉

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2007 19:33

 

Nguyên tác

種樹人何在,
攀枝空歎嗟。
人無重見日,
樹有每年花。
滿院雀聲暮,
半庭春景斜。
東風不知恨,
遍地落餘霞。

Phiên âm

Chủng thụ nhân hà tại,
Phan chi không thán ta.
Nhân vô trùng kiến nhật,
Thụ hữu mỗi niên hoa.
Mãn viện tước thanh mộ,
Bán đình xuân cảnh tà.
Đông phong bất tri hận,
Biến địa lạc dư hà.

Dịch nghĩa

Người trồng cây nay ở đâu
Vin cành chỉ biết than thở suông
Người ấy không có ngày gặp lại
Cây này mỗi năm mỗi nở hoa
Đầy chái nhà tiếng chim sẻ kêu chiều
Nửa sân vườn, cảnh xuân đã nghiêng bóng
Gió xuân không biết cho nỗi hận
Khắp mặt đất chỉ còn chút ráng tàn xuống thấp

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Người trồng nay đâu vắng,
Vin cây bỗng xót xa.
Người không ngày gặp lại,
Hoa vẫn mỗi năm ra.
Tiếng sẻ râm ran viện,
Chiều xuân chiếu ánh tà.
Gió đông không biết hận,
Đất nhuộm ráng chiều pha.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Quần Ngọc » Quế Châu kinh giai nhân cố cư kỳ thụ