09/08/2022 11:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bởi vì
Because

Tác giả: Sara Teasdale

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 19/07/2021 16:38

 

Nguyên tác

Oh, because you never tried
To bow my will or break my pride,
And nothing of the cave-man made
You want to keep me half afraid,
Nor ever with a conquering air
You thought to draw me unaware —
Take me, for I love you more
Than I ever loved before.

And since the body's maidenhood
Alone were neither rare nor good
Unless with it I gave to you
A spirit still untrammeled, too,
Take my dreams and take my mind
That were masterless as wind;
And "Master!" I shall say to you
Since you never asked me to.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Bởi anh chưa thử bao giờ
Nuông chiều em để xô bờ tình tang
Không cho em thuở hồng hoang
Nên anh giữ lại nửa phần sợ lo,
Cũng không chinh phục bao giờ
Nghĩ rằng em đã hững hờ với anh-
Cho em theo, vì yêu anh
Nhiều hơn em tưởng yêu anh ban đầu.

Từ thời con gái còn trinh
Hiếm khi em đến một mình đâu anh
Trừ khi em đã trao anh
Một tinh thần vẫn chưa thành thục đâu,
Hồn em anh chiếm tự nào
Để rồi như gió tuôn trào miên man;
“Chủ nhân!” em muốn gọi anh
Dù anh không muốn sẵn dành cho em.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sara Teasdale » Bởi vì