15/07/2024 16:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngợi chào vầng dương
太阳礼赞

Tác giả: Quách Mạt Nhược - 郭沫若

Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 03/06/2008 19:39

 

Nguyên tác

青沈沈的大海,波涛汹涌着,潮向东方。
光芒万丈地,将要出现了哟——新生的太阳!

天海中的云岛都已笑得来火一样地鲜明!
我恨不得,把我眼前的障碍一概划平!

出现了哟!出现了哟!耿晶晶地白灼的圆光!
从我两眸中有无限道的金丝向着太阳飞放。

太阳哟!我背立在大海边头紧觑着你。
太阳哟!你不把我照得个通明,我不回去!

太阳哟!你请永远照在我的面前,不使退转!
太阳哟!我眼光背开了你时,四面都是黑暗!

太阳哟!你请把我全部的生命照成道鲜红的血流!
太阳哟!你请把我全部的诗歌照成些金色的浮沤!

太阳哟!我心海中的云岛也已笑得来火一样地鲜明了!
太阳哟!你请永远倾听着,倾听着,我心海中的怒涛!

Bản dịch của Phan Văn Các

Biển ngát xanh xanh, sóng trào cuồn cuộn về Đông
Muôn trượng hào quang sắp xuất hiện rồi - ôi mới dậy vầng hồng!

Giữa biển trời chao đảo mây cười tươi như lửa!
Giận không san bằng hết trước mắt những gì cản trở!

Xuất hiện rồi! Xuất hiện rồi! Vầng sáng tròn trắng loá ngời ngời!
Từ hai tròng mắt đen tôi, muôn sợi tơ vàng nhằm mặt trời bay tới

Vầng dương ơi! Quay lưng biển cả tôi ngắm trong Người mãi mãi
Vầng dương ơi! Người không rọi cho tôi trí tuệ, tôi chẳng trở lui!

Vầng dương ơi! Hãy đời đời rọi chiếu trước mặt tôi!
Vầng dương ơi! Ánh mắt tôi khi mất Người, bốn bề đều đen tối!

Vầng dương ơi! Hãy chiếu sinh mạng tôi thàh tia máu hồng roi rói!
Vầng dương ơi! Hãy chiếu thơ ca tôi thành những bọt nước vàng tươi!

Vầng dương ơi! Đảo mây giữa biển lòng tôi như lửa rực cười!
Vầng dương ơi! Xin Người mãi mãi hãy lắng nghe, giận hờn trong biển lòng tôi nổi sóng!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quách Mạt Nhược » Ngợi chào vầng dương