27/11/2021 21:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân khuê tứ
春閨思

Tác giả: Trương Trọng Tố - 張仲素

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 27/05/2008 00:23

 

Nguyên tác

裊裊城邊柳,
青青陌上桑。
提籠忘採葉,
昨夜夢漁陽。

Phiên âm

Niễu niễu thành biên liễu,
Thanh thanh mạch thượng tang.
Đề lung vong thái diệp,
Tạc dạ mộng Ngư Dương[1].

Dịch nghĩa

Liễu ở ngoại thành mơn mởn,
Dâu mọc hai bên lối đi xanh xanh.
Tay mang giỏ mà quên cả việc hái lá dâu,
Vì đêm qua vừa mơ thăm chàng ở Ngư Dương.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Mơn mởn liễu bên xóm
Xanh xanh dâu cạnh đường
Giỏ mang quên hái lá
Hôm trước mộng Ngư Dương
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
[1] Một quan ải đời Đường đang phải chống giặc trên biên giới phía đông bắc Trung Quốc, gần thủ đô Bắc Kinh ngày nay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Trọng Tố » Xuân khuê tứ