31/03/2023 12:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếng vọng

Tác giả: Trần Lê Văn - Trần Văn Lễ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 14/07/2014 10:09

 

Không làm được thơ ngắn
Đành phải làm thơ dài
Khó nói bằng im lặng
Đành phải nói bằng lời
Thơ dài lời dài vẫn bất lực
Sao làm cầu nối tôi với đời?

Có ai nghe thấy một tiếng vọng
Thì thả con thuyền sang với tôi.
Mùa hè 1986

Nguồn: Tiếng vọng (thơ), Trần Lê Văn, NXB Hà Nội, 1987

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Lê Văn » Tiếng vọng